Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 241

Autorzy: Serhiy Rendzinyak :

Tytuł: Symulacja obiektu przemieszczającego się w polu magnetycznym przy użyciu metod diakopytcznych

Streszczenie: W artykule przedstawiono metody rozwiązywania stanów nieustalonych obwodów przez podzielenie ich na mniejsze problemy mechaniczne, magnetyczne i elektryczne zgodnie z metodyką diak optyczną. Model matematyczny podsystemu magnetycznego powstaje w formie indywidualnych podobwodów w wyniku dodatkowego modelowania pola magnetycznego.

Słowa kluczowe: duże złożone systemy, metoda diskoptyczna, podobwody

wstecz