Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 236

Autorzy: Changjun Huang , Jiming Guo , Xiaodong Yu , Changzheng Yuan :

Tytuł: Analiza błędów i uchybów w trójpasmowej interferometrii różnicowej

Streszczenie: Artykuł dotyczy zagadnienia trójpasmowej interferometrii różnicowej, jako narzędzia do monitorowania deformacji gruntu w przypadku trzęsień ziemi, aktywności wulkanicznej itp. Na potrzeby radarów znajdujących się na orbicie kosmicznej, wyznaczono współczynnik propagacji błędów, typowych w tego rodzaju pomiarach (błąd fazowy, opóźnienie w atmosferze, zakrzywienie powierzchni Ziemi). Opisano mechanizm wpływu obecności tych błędów i uchybów na wynik działania metody.

Słowa kluczowe: InSAR, trójpasmowa interferometria różnicowa, opóźnienie w atmosferze, analiza błędów.

wstecz