Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 231

Autorzy: Faruk Yalcin , Ugur Arifoglu :

Tytuł: Optymalizacja rozpływu mocy biernej w wieloterminalowym systemie AC-DC w oparciu o algorytm genetyczny

Streszczenie: W artykule przedstawiono propozycję metody zarządzania rozpływem mocy biernej w sieci AC-DC, opartej na algorytmie genetycznym. Optymalizacja strat mocy czynnej została dokonana przez uwzględnienie w algorytmie ograniczeń w całym systemie AC-DC. Proponowane rozwiązanie jest pierwszym tego typu podejściem do optymalizacji rozpływu mocy biernej w wieloterminalowej sieci. Testy wykonane zostały na zmodyfikowanym 14-szynowym systemie w standardzie IEEE. Analiza porównawcza z innymi rozwiązaniami wskazuje, na większą skuteczność i niezawodność przedstawionej metody.

Słowa kluczowe: Optymalny rozpływ mocy biernej, system AC-DC, algorytm genetyczny.

wstecz