Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 228

Autorzy: Zhe Liu , Xiu Wang , Zhong Zhou :

Tytuł: Obliczenia skuteczności ekranowania dla ekranu elektromagnetycznego z tkaniny mieszanej

Streszczenie: W artykule przedstawiono sposób modelowania ekranu metalowego, na potrzeby obliczeń numerycznych efektywności ekranowania tkaniny mieszanej, zawierającej włókna metalowe. Wyznaczono współczynnik efektywności ekranowania w zależności od rodzaju zastosowanej tkaniny. Wyniki analiz i obliczeń błędów względnych wykazały, że wyznaczone wielkości są niewielkie i satysfakcjonujące dla typowych tkanin mieszanych.

Słowa kluczowe: obliczenia, równoważny ekran metalowy, ekran elektromagnetyczny z tkaniny mieszanej, modelowanie,

wstecz