Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 223

Autorzy: Xing Deng , Xianggen Yin , Zhe Zhang , Yi Liu :

Tytuł: Adaptacyjna struktura ponownego zamknięcia dla dwutorowych linii przesyłowych

Streszczenie: W artykule przedstawiono jednofazowy adaptacyjny schemat ponownego załączania, na potrzeby rozróżnienia przypadków awarii chwilowej i trwałej w dwutorowych liniach przesyłowych. Struktura składa się z następujących elementów: kryterium fazy i amplitudy napięcia oraz bloku ponownego załączania kolejnych faz. Badania symulacyjne wykazały skuteczność metody w wykrywaniu awarii fazowych doziemnych i wewnątrz-torowych i ponownym załączaniu linii dwutorowych.

Słowa kluczowe: dwutorowa linia przesyłowa, adaptacyjne ponowne załączenie, kryterium fazowe, kryterium amplitudowe, ponowne załączanie faz.

wstecz