Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 218

Autorzy: Lei Sun , Huali Wang , Guangjie Xu :

Tytuł: Metoda wartości rzeczywistych estymacji kierunku w oparciu o aproksymację podprzestrzeni

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę wyznaczania kierunku, której działanie opiera się na wyznaczaniu wysokich potęg macierzy kowariancji próbki, w celu aproksymacji podprzestrzeni zakłóceń w dziedzinie rzeczywistej. Pozwala to na redukcję obciążenia obliczeniowego. Nie jest wymagana informacja o ilości źródeł. Przedstawiono wyniki symulacji numerycznych, weryfikujące skuteczność proponowanej metody.

Słowa kluczowe: estymacja kierunku przybycia, aproksymacja podprzestrzeni, transformacja jednostkowa.

wstecz