Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 213

Autorzy: Bo Xu , Jun Zhang , Xu Cai , Hong Qin , Dong Xi :

Tytuł: Dławik gaszący ASC

Streszczenie: artykule zaproponowano nowy typ dławika gaszącego ASC, bazujący na jednofazowym przekształtniku matrycowym. Dzięki modulacji PWM, możliwe jest generowanie prądów kompensujących o szerokim zakresie, a co za tym idzie skuteczna eliminacja harmonicznych. Wykonano badania symulacyjne w programie PSCAD/EMTDC, weryfikujące skuteczność działania rozwiązania.

Słowa kluczowe: dławik gaszący, uziemienie rezonujące, sieć skompensowana, zwarcie doziemne jednofazowe.

wstecz