Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 206

Autorzy: Jelena Nikolic , Zoran Peric , Danijela Aleksić :

Tytuł: Wykorzystanie metody Muller’a do optymalizacji kwantyzatora kompansji u-law dla źródła laplasjanowego

Streszczenie: W artykule opisano sposób optymalizacji kwantyzatora kompansji u-law. Do tego celu zastosowano metodę Muller’a oraz kryterium minimalnych zakłóceń. Proponowana optymalizacja jest ogólna i może być zmodyfikowana dla źródeł nielaplasjanowych.

Słowa kluczowe: kwantyzator kompansji u-law, metoda Muller’a, optymalizacja, kompresja mowy.

wstecz