Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 199

Autorzy: J. Jamian , M. Aman , M. Mustafa , G. Jasmon , H. Mokhlis , A.H.A. Bakar :

Tytuł: Badania porównawcze metod optymalizacji rozmieszczenia kogeneracji rozproszonej w sieci dystrybucji energii elektrycznej

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę porównawczą technik alokacji kogeneracji rozproszonej, opartych na trzech wskaźnikach: mocy czynnej falownika, mocy biernej falownika oraz redukcji strat mocy. W warunkach optymalnej pracy dokonano porównania maksymalnej możliwej redukcji strat, jakości profilu napięcia oraz stabilności napięcia wybranych metod. W testach systemów uwzględniono standardową 12 i 33-liniową sieć dystrybucji energii. Przedstawiono wnioski końcowe analizy.

Słowa kluczowe: rozmieszczenie kogeneracji rozproszonej, wymiarowanie, stabilność napięcia, minimalne straty mocy.

wstecz