Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 185

Autorzy: Asadollah Kazemi , Azah Mohamed , Hussain Shareef , Hadi Zayandehroodi :

Tytuł: Przegląd sposobów lokalizacji punktów monitorowania jakości energii w systemach przesyłu i wytwarzania energii elektrycznej

Streszczenie: W artykule przedstawiono przegląd dotychczasowych prac dotyczących określenia lokalizacji montażu urządzeń do monitoringu jakości energii w sieci. Omówiono idee działania, wady i zalety każdej z metod. Nie dokonano porównania złożoności obliczeniowej. Niniejsza praca stanowi przewodnik dla badaczy pracujących z tego typu urządzeniami.

Słowa kluczowe: lokalizacja urządzenia PQM, zasięg obserwacji, teoria grafów, regresja wielozmienna.

wstecz