Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 179

Autorzy: Jianmin Wu , Zhiying Mou , Yan Zhou , Jianxun Li :

Tytuł: Porównanie bistatycznych metod wyznaczania namiaru kątowego

Streszczenie: W artykule zaproponowano formułę o zasięgu trójkątnym w zastosowaniu do bistatycznego wyznaczania namiaru (pelengu). W rozwiązaniu wykorzystano m. In. filtr Kalman’a do pomiaru wielkości nieliniowych. Wyniki badań symulacyjnych, dla obiektów w ruchu jednostajnym lub zmiennym, pozwalają na porównanie działania metod. Porównano także metody TRKF, UKF, TR-IMMKF, IMM-UKF, pod względem błędów średniokwadratowych, odporności, złożoności obliczeń.

Słowa kluczowe: śledzenie celu, namiar, wieloskładnikowy model, filtr Kalmana.

wstecz