Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 174

Autorzy: Tahar Benmessaoud , Kamal Mohammedi , Youcef Smaili :

Tytuł: Wpływ serwisowania na wydajność farm wiatrowych

Streszczenie: W artykule skupiono się na zagadnieniu modelowania i symulacji farmy wiatrowej na potrzeby optymalnego serwisowania. Ze względu na specyfikę pracy turbin wiatrowych, niejednostajności wytwarzania energii, zmiany obciążenia, konieczne jest przewidywanie potencjalnych uszkodzeń. W tym celu opracowano model symulacyjny w programie Matlab, który umożliwia zarówno analizę utrzymania i serwisowania, jak i dzięki temu, zwiększenie otrzymywanej mocy.

Słowa kluczowe: Farma wiatrowa; Utrzymanie;. Wydajność; Optymalizacja.

wstecz