Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 171

Autorzy: Liu Liqun , Liu Chunxia :

Tytuł: Sterowanie zespołem paneli PV podłączonym do sieci elektroenergetycznej – algorytmy MPPT i SSRF-SPLL

Streszczenie: W artykule przedstawiono algorytm MPPT oparty na zmodyfikowanej metodzie perturbacji i obserwacji, umożliwiający śledzenie punktu mocy maksymalnej zespołu paneli PV w warunkach niejednorodnego nasłonecznienia i częściowego zacienienia. W celu analizy działania systemu podłączonego do sieci elektroenergetycznej, zastosowano algorytm synchronizacji fazowej PLL o pojedynczej ramce.

Słowa kluczowe: tablica paneli PV, MPPT, częściowe zacienienie, PLL.

wstecz