Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page



Numer: 03a/2013 Str. 153

Autorzy: Mahdiyeh Eslami , Hussain Shareef , Azah Mohamed , Mohammad Khajehzadeh :

Tytuł: Projektowanie struktury UPFC i PSS dla zwiększenia stabilności mocy w systemie

Streszczenie: W artykule opisano metodę projektowania struktury sterowania układem elektrycznym wielomaszynowym, gwarantującej stabilność pracy i jednostkowy współczynnik mocy. W metodzie wykorzystano zmodyfikowaną optymalizację rojem cząstek. Analizy skuteczności i odporności polegała na poddaniu zakłóceniom systemu przy połączeniu słabym. Wyniki badań potwierdzają skuteczność proponowanego rozwiązania.

Słowa kluczowe: UPFC, PSS, oscylacje niskiej częstotliwości, PSO.

wstecz