Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 149

Autorzy: J.A. Laghari , Hazlie Mokhlis , A.H.A. Bakar , M. Karimi , H. Mohammad :

Tytuł: Metody zarządzania energią generatorów rozproszonych w zagadnieniu wykorzystania rezerwy – porównanie logiki rozmytej i regulatora PID

Streszczenie: W artykule przedstawiono porównanie dwóch metod kontroli systemu elektroenergetycznego (źródeł rozproszonych). Jedna wykorzystuje logikę rozmytą, a druga regulator PID. Kryterium porównawczym jest efektywność wykorzystania rezerwy mocy przy danym obciążeniu. Przedstawiono wyniki symulacyjne badania.

Słowa kluczowe: zarządca, logika rozmyta, regulator PID, schemat UFLS.

wstecz