Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 136

Autorzy: Mladen Mileusnić , Aleksandar Lebl , Dragan Mitic , Zarko Markov :

Tytuł: Redukcja prawdopodobieństwa wystąpienia pętli routowania warunkowego w mieszanej sieci telefonicznej operatora elektroenergetycznego

Streszczenie: W artykule opisano metodą redukcji prawdopodobieństwa wystąpienia pętli warunkowych w jednowarstwowej sieci telefonicznej operatora energetycznego. W metodzie dokonywana jest detekcja pierwsze pętli, o takim samym adresie źródłowym i docelowym, która wystąpi po wykryciu wiadomości inicjalizacyjnych. Następnie następuje zmiana routowania. Metoda nie eliminuje pętli w zupełności.

Słowa kluczowe: sieć telefoniczna, sygnalizacja, pętle warunkowe.

wstecz