Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 132

Autorzy: Miroslav Gutten , Mikołaj Bartłomiejczyk , Milan Sebok :

Tytuł: Matematyczny model wskaźnika do oceny stanu izolacji transformatorów mocy

Streszczenie: W artykule zaprezentowano matematyczny model wskaźnika syntetycznego, który został wykorzystany do oceny stanu izolacji transformatorów mocy. Opracowany model został zweryfikowany poprzez porównanie z innymi metodami. Wykazano zastosowanie statystycznych metod wieloatrybutowej analizy porównawczej dla oceny stanu izolacji transformatorów.

Słowa kluczowe: transformator, izolacja, wskaźnik syntetyczny, dendogram, cluster

wstecz