Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 126

Autorzy: Majid Biabani , Amirhossein Sajadi , Masoud Golkar , Piotr Biczel :

Tytuł: Bezpośrednie sterowanie obciążeniem w sieciach inteligentnych – sterownie rozproszone z komunikacją dwukierunkową

Streszczenie: W niniejszym artykule przeanalizowano nowatorskie podejście do integracji źródeł rozproszonych w celu redukcji szczytów zapotrzebowania na moc. Poprzez precyzyjną kontrolę obciążenia i odpowiednie grupowanie odbiorców możliwe jest kształtowanie zapotrzebowania. Nowatorskie podejście zaprezentowane w artykule polega na kształtowaniu reakcji na zapotrzebowanie. Algorytm kształtujący podstawę obciążenia jest wykorzystywany do kontroli sterowanych odbiorów, które mogą być wyłączane i załączane bez negatywnego wpływu na ich pracę. Obciążenie takie może być prognozowane i odpowiednio kształtowane co pomaga redukować szczyt zapotrzebowania. System wieloagentowy (ang. Multi Agent System (MAS)) składa się z grup inteligentnych agentów osadzonych w konkretnym środowisku, współdziałających z nim i komunikujących się między sobą, w celu osiągnięcia wyznaczonych celów. Taki system został zaadaptowany do symulacji zarządzania kształtowaniem zapotrzebowania. Obciążenie jest prognozowane w środowisku MABLAB, natomiast MAS został wykonany w programie ZEUS w oparciu o prognozy obciążenia, tak by je kształtując wygładzić szczyt zapotrzebowania. Agenci są umieszczeni na poziomach agregacji obciążeń, stref i generacji rozproszonej. Prawidłowe kształtowanie zapotrzebowania odbywa się w oparciu o dostępne zasoby i źródła.

Słowa kluczowe: System wieloagentowy, Zarządzanie obciążeniem, Smart Grid, Systemy reagujące na zapotrzebowanie

wstecz