Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 121

Autorzy: Amidaddin Shahriari , Hazlie Mokhlis , Mazaher Karimi , Ab Abu-Bakar , Hazlee Illias , Mohammad Kazeminejad , Omid Palizban :

Tytuł: Numeryczna estymacja międzyliniowego regulatora przepływu mocy – modelowanie synchronicznych źródeł napięcia

Streszczenie: W artykule opisano model estymacji międzyliniowego regulatora przepływu mocy (ang. IPFC), bazujący na synchronizacji napięć źródłowych. Proponowany model utrzymuje odpowiednią dokładność IPFC. Daje możliwość niezależnej kontroli mocy czynnej i biernej. Model został zweryfikowany z wykorzystaniem dwóch systemów w celu estymacji aproksymacji mocy na końcu linii odbiorczej.

Słowa kluczowe: dostarczona moc czynna i bierna, szeregowy synchroniczny kompensator statyczny, IPFC, falownik napięcia, estymacja numeryczna.

wstecz