Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 115

Autorzy: Yinglong Ma , Yongming Shang , Ke Lu :

Tytuł: Opracowanie metody pomiaru semantycznego w systemie ontologicznym

Streszczenie: W artykule przedstawiono system pomiaru ontologii ONTOM, realizujący dwie główne funkcje: pomiar semantyk ontologii oraz określenie parametru jakościowego ontologii. W pierwszym punkcie dokonany jest dobór czynników, które należy uwzględnić w pomiarze. W drugim kroku działań chodzi o określenie parametru odzwierciedlającego ontologię danego kandydata. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych.

Słowa kluczowe: inżynieria ontologii, pomiar ontologii, metryka semantyki ontologii.

wstecz