Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 109

Autorzy: Huaiqing Liao , Dong Liu , Wenpeng Yu , Yuhui Huang , Zhe Cao :

Tytuł: Współczynnik zdolności wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej w sieci inteligentnej oraz zastosowanie

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienie oceny zdolności wytwarzania i gromadzenia energii elektrycznej w systemach typu DES (ang. Distributed Energy Storage). W tym celu zaproponowano indeks, określający wielkości maksymalne wymienionych czynników, uwzględniający możliwość łączenia DES między sobą i z siecią. Opisano sposób weryfikacji otrzymanego parametru.

Słowa kluczowe: sieć inteligentna, rozproszone magazyny energii, zdolności produkcyjno-magazynujące, optymalny harmonogram.

wstecz