Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 103

Autorzy: Tayfun Gundogdu , Guven Komurgoz :

Tytuł: Dobór rodzaju magnesów do maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi dla uzyskania wysokiej sprawności

Streszczenie: W artykule przedstawiono symulacyjne porównanie działania maszyn synchronicznych z magnesami trwałymi, w zależności od materiału, z którego wykonano te magnesy. Wzięto pod uwagę sprawność, moment mechaniczny, prędkość i moc. Analizę własności magnetycznych i mechanicznych przeprowadzono z wykorzystaniem programu Maxwell, bazującego na analizie metodą elementów skończonych. Dodatkowo, dokonano optymalizacji modelu pod względem maksymalnej sprawności.

Słowa kluczowe: magnesy trwałe, projektowanie PMSM, maszyny elektryczne, FEM.

wstecz