Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 89

Autorzy: Mehdi Alemi-Rostami , Adib Abrishamifar :

Tytuł: Sterowanie maszyną indukcyjną z bezczujnikowym pomiarem prędkości obrotowej – nieliniowy obserwator strumienia i prędkości z estymacją parametrów i uwzględnieniem strat w żelazie

Streszczenie: W artykule przedstawiono algorytm sterowania maszyną indukcyjną, uwzględniający straty w żelazie. Sterowanie opiera się na bezczujnikowym pomiarze prędkości obrotowej, przy pomocy obserwatora. Korzystając z pomiarów prądów fazowych i napięcia DC-link, z funkcji Lyapunov’a wyznaczana jest prędkość i strumień wirnika. Implementacja algorytmu genetycznego pozwoliła na ocenę wpływu współczynników regulacji na odpowiedź układu. Przedstawiono wyniki symulacyjne i eksperymentalne.

Słowa kluczowe: straty w żelazie, bezpośrednie sterowanie polowe, sterowanie bezczujnikowe, funkcja Lapunov’a.

wstecz