Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 83

Autorzy: Michał Kaczmarek :

Tytuł: Sposób oceny wpływu przekładnika prądowego na współczynniki określające jakość energii elektrycznej

Streszczenie: Przedstawiony w artykule sposób oceny wpływu przekładników prądowych pracujących, w układach pośrednich, na wartości współczynników określających jakość energii elektrycznej umożliwia obliczenie maksymalnych wartości błędów wyznaczania wybranych współczynników charakteryzujących odkształcenie prądu określonych dla strony wtórnej zastosowanego przekładnika prądowego.

Słowa kluczowe: Przekładnik prądowy, jakość energii, transformacja prądów odkształconych, THDI, współczynniki kształtu i szczytu.

wstecz