Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 61

Autorzy: Zygmunt Piątek , Bernard Baron , Tomasz Szczegielniak , Dariusz Kusiak , Artur Pasierbek :

Tytuł: Dokładny wzór na indukcyjność wzajemną przewodów o przekroju prostokątnym

Streszczenie: Stosując definicję indukcyjności wzajemnej między dwoma przewodami dowolnych kształtów i długości w pracy zaproponowano nowy dokładny wzór na obliczanie indukcyjności wzajemnej między dwoma przewodami o przekroju prostokątnym i dowolnej długości. W przypadku prądu stałego lub niskiej częstotliwości indukcyjność tę wyrażono wzorem analitycznym. Podano również wzór na indukcyjność wzajemną między dwoma przewodami taśmowymi o dowolnej długości.

Słowa kluczowe: prostokątny przewód szynowy, indukcyjność wzajemna, pole elektromagnetyczne

wstecz