Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 57

Autorzy: Agnieszka Fornalczyk , Sławomir Golak , Roman Przyłucki :

Tytuł: Analiza pola elektromagnetycznego i pola przepływu w kanale urządzenia służącego do wymywania metali szlachetnych z katalizatorów samochodowych

Streszczenie: Artykuł zawiera wyniki sprzężonej analizy pola elektromagnetycznego i pola przepływu. Celem przeprowadzonych badań było zaprojektowanie urządzenia do odzyskiwania metali szlachetnych z zużytych katalizatorów samochodowych. Obliczenia przeprowadzono w celu wyznaczenia pola prędkości ciekłego metalu poruszanego z wykorzystaniem oddziaływań elektrodynamicznych. Obliczenia wielowariantowe przeprowadzono, aby uzyskać zależności rozkładu pola prędkości od parametrów zasilania wzbudnika urządzenia.

Słowa kluczowe: magnetohydrodynamika, wymywanie metali szlachetnych, katalizatory samochodowe.

wstecz