Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 53

Autorzy: Mariusz Korkosz :

Tytuł: Wpływ konfiguracji uzwojeń na parametry silnika BLDC przeznaczonego do hybrydowego napędu bezzałogowego aparatu latającego

Streszczenie: W pracy zawarto wyniki badań wpływu konfiguracji uzwojeń stojana na parametry silnika BLDC przeznaczonego do hybrydowego napędu równoległego dla bezzałogowego aparatu latającego. W warunkach laboratoryjnych wyznaczono charakterystyki mechaniczne badanego silnika oraz jego sprawności przy różnych wartościach napięć zasilających wynikających z założeń projektowych.

Słowa kluczowe: silnik BLDC, uzwojenie połączone w trójkąt, uzwojenie połączone w gwiazdę, bezzałogowy aparat latający.

wstecz