Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 47

Autorzy: J. Moreira , E. Miguez , C. Vilacha , Antonio Otero :

Tytuł: Algorytm równoległy podziału i ograniczeń ze zmiennymi dyskretnymi do obliczeń optymalnego rozpływu mocy

Streszczenie: Obliczenie optymalnego rozpływu mocy dla zmiennych dyskretnych jest problemem nieliniowym kombinacyjnym. Zwykle zakłada się, że zmienne dyskretne są traktowane jak zmienne ciągłe. Ta metoda uniemożliwia uzyskanie dokładnego wyniku w akceptowalnym czasie. Stąd powstało wiele technik heurystycznych, umożliwiających szybkie uzyskanie wyniku o dobrej dokładności. W artykule zaprezentowano algorytm na podstawie techniki podziału i ograniczeń, która, przy zastosowaniu obliczeń równoległych w nowoczesnych komputerach PC, pozwala na szybkie uzyskanie wyniku sub-optymalnego. Algorytm zastosowano do obliczeń sieci IEEE o 118 I 300 węzłach oraz rzeczywistej sieci, uzyskując krótkie czasy obliczeń i wyniki bliskie optymalnym.

Słowa kluczowe: Optymalny rozpływ mocy, sterowanie dyskretne, metoda punktu wewnętrznego, metoda podziału i ograniczeń, przetwarzanie równoległe

wstecz