Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 34

Autorzy: Zofia Wróbel :

Tytuł: Modelowanie urządzeń kolejowych w warunkach narażeń na przepięcia pochodzenia atmosferycznego

Streszczenie: Modelowanie urządzeń kolejowych w warunkach narażeń na przepięcia pochodzenia atmosferycznego z zastosowaniem metod numerycznych wymaga tworzenia modeli elementów składowych: sieć trakcyjna, sieć powrotna, słup, izolator, odgromnik, udar. Model sieci trakcyjnej opracowano z elementów reprezentujących odcinek 12, 8 km linii. Możliwości analizy z zastosowaniem czwórników typu PI i przykłady charakterystyk dynamicznych wybranych modeli przedstawiono w programie LTSPICE. W artykule do modelowania przyjęto wymuszenie prądowe 8/20 μs.

Słowa kluczowe: sieć trakcyjna, modelowanie cyfrowe, symulacje.

wstecz