Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 21

Autorzy: Adam Szeląg , Tadeusz Maciołek :

Tytuł: Modernizacja systemu zasilania trakcji elektrycznej 3 kV DC dla zwiększonego poboru energii pociągów o podwyższonej prędkości jazdy – zagadnienia analizy i syntezy

Streszczenie: Stosowany na kolei w Polsce od 1936 r. system zasilania 3 kV DC pozwala na zasilanie pociągów osiągających maksymalne prędkości 250 km/h. Obecnie maksymalna prędkość pociągów na kolei w Polsce nie przekracza 160 km/h, aczkolwiek rekord prędkości osiągnięty w Polsce w 1994 r. wyniósł 250,1 km/h. Dlatego istotne jest, aby przeprowadzić modernizację zasilania trakcyjnego dla zapewnienia wymaganej energii dla pociągów o prędkościach 200-220 km/h, które pojawią się w 2014 r. Wymaga to zastosowania odpowiednich metod, aby uzyskać kompromis pomiędzy wymaganą efektywnością zasilania a kosztem inwestycji. W artykule przedstawione jest systemowe podejście do zagadnień analizy i syntezy stosowanych w procesie projektowania trakcyjnego układu zasilania, 3 kV DC w projektach koncepcyjnych i wstępnych dla celów studiów wykonalności

Słowa kluczowe: system trakcji elektrycznej, analiza systemowa, modelowanie i symulacja, zapotrzebowanie na energię.

wstecz