Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 8

Autorzy: Konrad Gryszpanowicz :

Tytuł: Wpływ modelowania odbioru kompleksowego na stabilność napięciową systemu elektroenergetycznego

Streszczenie: W artykule przedstawiono przegląd aktualnie stosowanych modeli odbioru kompleksowego stosowanych do badania stabilności napięciowej systemu elektroenergetycznego. Oprócz opisu modeli, w artykule podano parametry typowych odbiorników wchodzących w skład obioru kompleksowego. Opracowany przegląd został uzupełniony o przykładowe badania w zakresie stabilności napięciowej z wykorzystaniem jednego z opisanych modeli odbioru kompleksowego. W trakcie badań zapas stabilności był określany za pomocą krzywych P-V wyznaczonych za pomocą programu symulacyjnego PowerWorld. Uzyskane wyniki badań wskazują, że sposób modelowania odbioru kompleksowego ma istotny wpływ na ocenę stabilności napięciowej systemu elektroenergetycznego.

Słowa kluczowe: stabilność napięciowa, odbiór kompleksowy, podatność napięciowa odbioru, modelowanie odbioru

wstecz