Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 1

Autorzy: Jan Machowski , Piotr Kacejko , Sylwester Robak , Piotr Miller , Marek Wancerz :

Tytuł: Uproszczone kryteria stabilności dla długookresowego planowania rozwoju sieci przesyłowej

Streszczenie: Analizy stabilności systemu elektroenergetycznego wykonywane są przy krótkookresowym i średniookresowym planowaniu rozwoju sieci przesyłowej. W ciągu ostatnich lat sieci przesyłowe pracują coraz bliżej granicznych możliwości technicznych. Z tego względu zachodzi potrzeba choćby uproszczonej oceny stabilności systemu elektroenergetycznego także przy planowaniu długookresowym. W artykule pokazano, że dla potrzeb planowania długookresowego można posłużyć się bardzo prostymi kryteriami stabilności kątowej i stabilności napięciowej opartych na mocy zwarciowej. Proponowane kryteria zostały sprawdzone dla rzeczywistego dużego systemu elektroenergetycznego.

Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, stabilność, planowanie rozwoju sieci, moc zwarciowa

wstecz