Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 243

Autorzy: Bin Huang , Tai Nengling :

Tytuł: Algorytm Phaselet w ochronie różnicowej dużych generatorów

Streszczenie: artykule opisano nową strukturę ochrony różnicowej dla dużych generatorów, opartą na algorytmie fazowym. Zastosowana analiza falkowa, pozwala na eliminację wysokich harmonicznych i szumu w tle, w pomiarach prądu. Oczyszczone próbki pomiarowe zawierają informacje dotyczące awarii, służące do ich wykrywania. Analiza wykazała, że składowe harmoniczne mogą zostać powiększone, dzięki algorytmowi fazowemu. Dodatkowo uskutecznia on obliczanie fazora w oknach próbkowania, nie ograniczonych do całkowitej wielokrotności połowy cyklu. Badania symulacyjne potwierdziły skuteczność metody, w wykrywaniu awarii wewnętrznych.

Słowa kluczowe: awaria wewnętrzna generator, transfromata falkowa, ochrona różnicowa dzielonych uzwojeń

wstecz