Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 187

Autorzy: Worapong Tangsrirat :

Tytuł: Kaskadowy przesuwnik fazy prądu pierwszego rzędu z wykorzystanie przekaźników sterowanych prądowo

Streszczenie: W artykule przedstawiono kanoniczny, prądowy przesuwnik fazy pierwszego rzędu, wykorzystujący dwa, sterowane prądowo przekaźniki (CCCII) i kondensator do uziemienia. Proponowany obwód realizuje funkcję odwracającą i nieodwracającą bez ograniczeń w doborze elementów i zapewnia niską-wejściową i wysoką-wyjściową impedancję. Częstotliwość biegunowa może zostać dostrojona poprzez zmianę wartości średniej prądu wstępnego CCCII. Wyniki symulacyjne, odpowiedź częstotliwościowa i analiza czasowa potwierdzają analizę teoretyczną.

Słowa kluczowe: przesuwnik fazy, przekaźnik sterowany prądowo, obwód prądowy

wstecz