Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 164

Autorzy: Jan Doncuk , Vaclav Mentlik , Jiri Velek :

Tytuł: Badania stanu transformatora energetycznego na podstawie analizy obecności gazu w oleju

Streszczenie: W artykule analizowano obecność gazu rozpuszczonego w oleju transformatora energetycznego oraz zależność tego gazu od różnego rodzaju uszkodzeń. Analizowano różne metody pomiarowe i do celów analizy wybrano czujnik Hydran.

Słowa kluczowe: transformator energetyczny, gaz roozpuszczony w oleju, czujnik Hydran

wstecz