Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 122

Autorzy: Witold Tarczyński , Tomasz Daszkiewicz :

Tytuł: Nowa metoda określenia czasu pojawiania się nowych kanałów wyładowczych w łuku łączeniowym

Streszczenie: Wyniki komputerowej symulacji powstawania nowych i zanikania starych kanałów wyładowczych w łukach prądu przemiennego Imax = 500 A, palących się w powietrzu o ciśnieniu atmosferycznym, przy wykorzystaniu magnetohydrodynamicznego opisu modelu łuku, wykorzystano do opracowania metody określenia czasu pojawienia się tych kanałów, opartej na analizie rozkładu iloczynu pola elektrycznego i temperatury

Słowa kluczowe: łuk łączeniowy, wyłączniki, MHD, symulacje

wstecz