Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 45

Autorzy: Michał Władziński , Tadeusz Pałko :

Tytuł: Spektrometria impedancyjna tkanek z zastosowaniem wymuszenia ciągłego w ograniczonym przedziale częstotliwości

Streszczenie: Artykuł przedstawia nową metodę wyznaczania spektrum impedancji opartą o dyskretną transformatę Fouriera. W proponowanym rozwiązaniu zastosowano wymuszenie prądowe, którego widmo jest ciągłe w skończonym przedziale częstotliwości. Do pomiaru odpowiedzi elektrycznej tkanki został zaproponowany układ pomiarowy oparty na dwóch równoległych przetworniki analogowo-cyfrowe. Wyznaczanie spektrum impedancji oraz przesunięcia fazowego obliczane jest na podstawie różnic między widmami uzyskanymi z algorytmu FFT. Proponowana metoda została zasymulowana z zastosowaniem równań stanu, wyniki zostały umieszczone w opracowaniu.

Słowa kluczowe: Spektrometria impedancyjna, przesunięcie fazowe, równania stanu.

wstecz