Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 34

Autorzy: Henryk Banach :

Tytuł: Metoda wyznaczania optymalnych parametrów zasilania dla minimalizacji strat mocy w indukcyjnym silniku pierścieniowym

Streszczenie: Opisana metoda wyznaczania optymalnych parametrów zasilania pierścieniowego silnika indukcyjnego oparta jest na modelu strat. Model ten został zbudowany z uwzględnieniem nieliniowości obwodu magnetycznego silnika i z uwzględnieniem dokładnego opisu strat w żelazie. Wyprowadzona zależność na minimum strat całkowitych po jej numerycznym rozwiązaniu pozwala na wyznaczenie optymalnej wartości prądu magnesującego, a następnie kolejno optymalnej wartości prądu wirnika, prądu strat w żelazie oraz optymalnej wartości napięcia zasilającego.

Słowa kluczowe: silnik indukcyjny pierścieniowy, minimalizacja strat mocy, model strat, optymalne parametry zasilania

wstecz