Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10a/2012 Str. 143

Autorzy: Stefan Domek , Marek Grudziński , Krzysztof Okarma , Mirosław Pajor :

Tytuł: Korekcja nieliniowości charakterystyki projekcji światła strukturalnego w wizyjnym systemie pozycjonowania przedmiotu obrabianego

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę korekcji nieliniowości zmian jasności światła strukturalnego emitowanego przez projektory wykorzystywane w wizyjnym systemie pozycjonowania detali na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Proponowana metoda linearyzacji zmian jasności pozwala na zwiększenie dokładności trójwymiarowego skanowania przedmiotów obrabianych z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych opartych na projekcji światła strukturalnego w postaci prążków sinusoidalnych. Artykuł przedstawia wyniki badań eksperymentalnych uzyskanych w wyniku zastosowania proponowanej metody oraz wskazuje kierunki dalszych prac badawczych związanych z poprawą dokładności akwizycji danych oraz ich przetwarzania w omawianym systemie.

Słowa kluczowe: fotogrametria, obrabiarki CNC, pozycjonowanie detali, systemy wizyjne.

wstecz