Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 290

Autorzy: Sabir Rustemli , Muhammet Ates :

Tytuł: Pomiary i symulacja współczynnika mocy przy wykorzystaniu układu PIC 16F877

Streszczenie: Zaproponowano układ pomiarowy do badania współczynnika mocy. Prąd i napięcie są mierzone analogowo a następnie współczynnik mocy jest obliczany przy wykorzystaniu procesora typu PIC16F877.

Słowa kluczowe: pomiar wspołczynnika mocy, mikrokontroler.

wstecz