Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 280

Autorzy: Behrooz Masoumi , Mohammad Meybodi , Farnaz Abtahi :

Tytuł: Automat uczący bazujący na algorytmie znajdowania optymalnej strategii w kooperacyjne grze Markova

Streszczenie: Zaprezentowano szereg automatów uczących bazujących na algorytmach systemów typu multi-agent w celu poszukiwania optymalnej polityki w kooperatywnej grze Markova. Proces Markova jest opisany w postaci grafów których węzły opisują stan problemu, a krawędzie reprezentują akcje.

Słowa kluczowe: system typ[u multi-agent, proces Markova, automaty uczące.

wstecz