Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 259

Autorzy: Agnieszka Wolska , Agata Latała , Andrzej Pawlak :

Tytuł: Bezpieczeństwo fotobiologiczne wybranych źródeł światła stosowanych do celów oświetleniowych

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badań bezpieczeństwa fotobiologicznego 53 źródeł światła (świetlówek, żarówek halogenowych i źródeł ledowych) stosowanych do celów oświetleniowych. Pomiary emitowanego przez źródła promieniowania optycznego wykonano zgodnie z kryteriami i metodą badań zawartą w PN-EN 62471:2010. Spośród badanych źródeł żadne nie zaklasyfikowane zostało do grupy wysokiego ryzyka, natomiast do grupy ryzyka umiarkowanego zaklasyfikowano 11 źródeł stanowiących zamienniki żarówek: 5 halogenów i 6 źródeł ledowych.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo fotobiologiczne, źródła światła, zagrożenie dla zdrowia, grupy ryzyka.

wstecz