Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 254

Autorzy: Piotr Pracki :

Tytuł: Straty strumienia świetlnego oświetlenia drogowego w teorii

Streszczenie: W artykule przedstawiono podstawowe parametry opisujące straty strumienia świetlnego oświetlenia drogowego. Wprowadzono pojęcie wskaźnika strat strumienia świetlnego oświetlenia drogowego, wiążącego strumienie użyteczny i tracony. Dla założonych dwunastu geometrii dróg obliczono przewidywane poziomy wskaźnika strat oświetlenia drogowego a następnie wskazano oczekiwane poziomy sprawności oświetlenia dla typowych poziomów sprawności opraw drogowych.

Słowa kluczowe: oświetlenie dróg, sprawność oświetlenia, straty strumienia świetlnego

wstecz