Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 251

Autorzy: Vasil Tchaban , Dmytro Peleshko :

Tytuł: Model matematyczny przekształtnika

Streszczenie: Zapropono model matematyczny nowej generacji jednofazowego inwertora. Transformator jest opisany przez równania potencjału wektorowego kwazi-stacjonarnego pola elektromagnetycznego. Operacje sterowania tyrystorów opisane są przez wielkości logiczne, które odzwierciedlają rzeczywisty proces fizyczny. Kondensator jest opisany przez zwyczajne równania różniczkowe. Przedstawiono rezultaty symulacji komputerowej przebiegów przejściowych.

Słowa kluczowe: model matematyczny, konwertor mostkowy, elektromagnetyczne pole, cieplne pole.

wstecz