Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 247

Autorzy: Stefan Filipowicz , Tomasz Rymarczyk :

Tytuł: Metody pomiaru i konstrukcja obrazu metodą zbiorów poziomicowych w tomografii impedancyjnej

Streszczenie: W pracy zaprezentowano dwie metody pomiarów tomograficznych wybranych obiektów oraz rekonstrukcje obrazów ich nieznanych właściwości w wyniku rozwiązania zagadnienia odwrotnego. Algorytm rekonstrukcji oparty został na idei zbiorów poziomicowych a do rozwiązania zagadnienia prostego wykorzystano metodę elementów skończonych. Reprezentację wyglądu obrazu badanego obiektu wykonano rozwiązując wielokrotnie zadanie proste tak, aby w procesie iteracyjnym otrzymać rozkład napięć maksymalnie zbliżony do uzyskanego z pomiarów.

Słowa kluczowe: tomografia impedancyjna, metoda elementów skończonych, zagadnienie odwrotne, metoda zbiorów poziomicowych

wstecz