Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 240

Autorzy: Michał Staworko , Mariusz Rawski :

Tytuł: Zastosowanie metody zmodyfikowanej arytmetyki rozproszonej do implementacji filtrów SOI w heterogenicznych układach FPGA

Streszczenie: Arytmetyka rozproszona jest bardzo wydajną metodą implementacji filtrów SOI w układach FPGA. Pozwala na zastąpienie kosztowych układów mnożących tablicami prawdy (LUT). Dla filtrów wysokich rzędów tablice LUT osiągają wielkie rozmiary, dlatego jakość implementacji filtru zależy głównie od jakości dekompozycji tej tablicy. Artykuł przedstawia nową metodę dekompozycji tablic LUT filtrów SOI dedykowaną do heterogenicznych stukrur rekonfigurowalnych.

Słowa kluczowe: zmodyfikowana arytmetyka rozproszona, filtry SOI, heterogeniczne struktury programowalna, synteza logiczna.

wstecz