Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 228

Autorzy: Marek Turzyński , Piotr Chrzan , Piotr Musznicki :

Tytuł: Modelowanie falownika napięcia z quasi-rezonansowym obwodem pośredniczącym

Streszczenie: W pracy przedstawiono szerokopasmowe modelowanie falownika napięcia z quasi–rezonansowym obwodem pośredniczącym w środowisku symulatora SABER. Modele łączników energoelektronicznych oraz algorytm sterowania zostały zaimplementowane z wykorzystaniem języka programowania MAST. Dokładność modelu zweryfikowano w oparciu o porównanie charakterystycznych przebiegów symulacyjnych układu z przebiegami eksperymentalnymi oraz analizę porównawczą widm zaburzeń składowych wspólnych wprowadzonych do sieci zasilania DC.

Słowa kluczowe: szerokopasmowe modelowanie, quasi-rezonansowy falownik napięcia, symulacja komputerowa

wstecz