Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 216

Autorzy: Mateusz Dybkowski , Grzegorz Tarchała , Teresa Orłowska–Kowalska , Marian Kaźmierkowski :

Tytuł: Analiza bezczujnikowego napędu trakcyjnego z estymatorem ślizgowym

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę bezczujnikowego układu wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym DTC-SVM z estymatorem strumienia i prędkości kątowej, wykorzystującym teorię ruchu ślizgowego. Analizowano układ napędowy pracujący bez jawnego sprzężenia prędkościowego. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych układu napędowego w różnych warunkach pracy, charakterystycznych dla napędu trakcyjnego. Sprawdzono wrażliwość estymatora na zmiany parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego. Ponadto dokonano analizy wpływu funkcji przełączającej w algorytmie wyznaczania prędkości na jakość pracy estymatora.

Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, napęd bezczujnikowy, estymacja prędkości, estymator ślizgowy

wstecz