Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 201

Autorzy: Cezary Kaczmarek :

Tytuł: Światłowodowa pętla Sagnaca ze światłowodem fotonicznym przenoszącym polaryzację jako optyczny demodulator długości fali dla czujników z siatkami Bragga

Streszczenie: Przedstawiono właściwości światłowodowej pętli Sagnaca ze światłowodem fotonicznym przenoszącym polaryzację wykorzystanej jako optyczny demodulator długości fali. Dzięki zastosowaniu światłowodu fotonicznego o wysokiej dwójłomności i bardzo małym współczynniku temperaturowym dwójłomności uzyskano stabilny temperaturowo układ demodulatora długości fali optycznej. Zastosowano wykonany demodulator w światłowodowym czujniku siły z siatką Bragga. Błąd nieliniowości tego czujnika z demodulatorem nie przekracza 1 %.

Słowa kluczowe: demodulator długości fali, pętla Sagnaca, światłowód fotoniczny przenoszacy polaryzację, czujnik siły, światłowodowa siatka Bragga.

wstecz