Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 198

Autorzy: Zuzanna Siwczyńska :

Tytuł: Postać wykładnicza i hiperboliczna operatora bądź sygnału okresowego w dziedzinie czasu - metody obliczeniowe i zastosowania

Streszczenie: W artykule przedstawiono aspekty obliczeniowe, splotowej realizacji wzoru zespolonego de Moivre’a-Eulera w dziedzinie czasu dyskretnego. Wzór ten znajduje zastosowanie do rozkładu fizycznego praw teorii mocy.

Słowa kluczowe: Wykładnicze, hiperboliczne, logarytmiczne filtry cyfrowe, metody numeryczne

wstecz